Предстои Националният STEM център да бъде изцяло реновиран и обновен, съобразно световните стандарти за изграждане на подобни образователни и научноизследователски комплекси. В основната сграда на НСЦ ще бъдат разположени залите за обучение и петте лаборатории - по Зелени технологии и устойчиво развитие, Природни науки, Математика и информатика, Роботика и кибер-физични системи и 3D дизайн и прототипиране. Ще бъдат обособени работилница и пространство за състезания и олимпиади. Центърът ще включва набор от гъвкави пространства за обучение, оборудвани с най-новите дигитални технологии.


Към настоящия момент базата, разположена на територията на бившия учебен център на МОН, може да се използва за обучение, организиране и провеждане на семинари, съвещания и конференции, както и за подготовка на ученици с изявени таланти за участие в национални и международни олимпиади. На разположение за посещение и тестване на STEM оборудване от училищните екипи е мини демонстрационната лаборатория, окомплектована с основен инструментариум в петте основни направления.

Услуги

Националният STEM център е централизирано звено на разработване и апробиране на интегрирано съдържание, модели, методики и инструментариум в подкрепа на STEM обучението, както за учители, така и за ученици и студенти; осигуряване на съвременна база, включително лабораторна среда за подготовка и обучение на олимпийските отбори на страната, както и създаването на стандарти за качество и повишаване и измерване на резултати от обучението. Подходяща е за тренировъчни лагери, за всички участници в национални и международни олимпиади. Създадени са всички условия за пълноценна подготовка и релакс.

Условия

Легловият капацитет на базата е 60 места. Разполага с локална WiFi мрежа, цифрова телевизия, отоплява се и се използва целогодишно. На разположение са следните зали за обучение, оборудвани с компютри, мултимедия, флипчартове:
• Конферентна зала с капацитет 80 места;
• 2 бр. учебни зали с капацитет по 30 места;
• 2 бр. учебни зали с капацитет по 20 места;
• 5 бр. учебни зали с капацитет по 25 места.
Комлексът разполага със спортно игрище за футбол, съблекални, тенис маси, федербал, както и със столова с капацитет 80 места.

Контакти

Тел.: 0884 210349, 0877 797824
E-mail: [email protected]
Рецепция: 02/8700717, 0884219713


Адрес

гр. София, жк. Изток
Бул. “Драган Цанков” 21А

Translate »
Skip to content