Създаване на методика и ресурси за STEM образование в STEM среда

Национална програма "Иновации в действие" е насочена към подкрепа на училища и учители, реализиращи иновативни дейности чрез създаването на иновативна учебна среда в класната стая, иновативни методи на преподаване, както и към училища с иновативни практики и такива с потенциал за развитие на иновации в областта на природните науки, дигиталните технологии, инженерното мислене и математиката (STEM).

Translate »
Skip to content