Мисия

Националният STEM Център към Министерство на образованието и науката е основен доставчик на професионално развитие за учителите в областта на науката, технологиите, инженерството и математиката. Центърът координира, подпомага и консултира изграждането и развитието на STEM среда във всяко българско училище, като създава модел за учене, квалификация, работа с научноизследователски методи и инструменти. Дейностите на Центъра имат за цел да изведат българското образование в международните класации за образование и постижения в STEM и да дадат възможност на всички млади хора за мотивация и кариерно развитие в областта.

Визия

В допълнение, към Националния STEM център ще бъдат създадени три регионални STEM центъра, които ще го подпомагат, като осигуряват условия за организиране и провеждане на конгреси, конференции, семинари, пленери и обучение на учители, педагогически специалисти и други, както и на подготовка на деца и ученици за участие в национални и международни олимпиади, състезания, конкурси, пленери и други форми на занимания по интереси. Те представляват обучителни и научно-изследователски пространства, където ще се провежда обучение чрез забавление, съвместявайки игровия и научен подход с цел стимулиране на креативността, изследователския подход и практическата насоченост на знанията у деца и младежи.

Translate »
Skip to content