Национална програма

 „Изграждане на училищна среда”

Вижте видеото, за да научите повече за програмата.

Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда”

Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда” има за цел да повиши интереса на учениците и техните постижения в областта на науките и технологиите, като подкрепи създаването на училищни центрове с фокус върху STEM. Те ще предоставят всички необходими условия за провеждането на съвременно и качествено STEM обучение в училище. Програмата ще финансира проекти за изграждане на училищни STEM центрове в две категории: малка (до 50 000 лв.) и голяма (до 300 000 лв.).

Защо е важна тази програма?

  • Младите хора ще придобият нужните знания и умения, за да се реализират успешно в професиите на бъдещето;
  • Учениците ще се обучават в среда и чрез методи, близки до бизнеса и реалния живот; 
  • Обучението в училище ще насърчава ученето чрез творчество и създаването на иновативни решения за проблеми от реалността;
  • Повече млади хора ще избират да се обучават и реализират в професиите, свързани с наука и технологии;
  • Младите хора могат да имат успешно бъдеще и достоен живот в България.

Ръководител на националната програма: Проф. Д-р инж. Огнян Наков, съветник на министъра на образованието и науката

Заместник-ръководител: Наталия Михалевска, директор на дирекция „Образование на българите зад граница и училищни мрежи“

Всеки училищен STEM център съдържа промяна в четири елемента

Образователна среда и технологии

Учебно съдържание

Методи на преподаване

Организация и управление на училищните процеси

Кой може да кандидатства?

За финансиране по програмата могат да кандидатстват всички държавни и общински училища, които се намират на територията на Република България

Категории на финансиране

Дейност 1 - големи проекти

до 0 лв
За училища с 300 или повече ученици

Дейност 2 - малки проекти

до 0 лв
За училища с по-малко от 300 ученици