Национален STEM център

Полезни връзки

Стремим се

към повишаване интереса
на учениците към науката, технологиите, инженерството и математиката.

Подпомагаме

създаването на интегрирана учебна среда
от ново поколение
в българските училища.

Поощряваме

изследователския подход
и практическата насоченост
на знанията у младите хора.

Translate »
Skip to content