Категории

Всяко училище в Бьлгария, може да изготви и подаде проектно предложение, което ще бъде оценено според готовността му за изпълнение на проекта и наличната инфраструктура.
Финансираните вече училища по НП „Изграждане на училищна STEM среда“ имат възможност да разширят и/или наградят своите проекти чрез допълнително финансиране.

Translate »
Skip to content