19 януари 2024 година е крайният срок за подаване на одобрени Концепции от НСЦ пред ИАПО

12.10.2023г.

Крайният срок за подаване на проектни предложения по процедура BG-RRP-1.015 „Училищна STEM среда“ през Информационната система за Механизма ИСУН 2020, е удължен до 19 януари 2024 г.

За да преминат към този втори етап на кандидатстване, е необходимо училищата да са получили одобрена и подписана от директора на Национален STEM център Концепция по процедура BG-RRP-1.017 „Концепция за STEM среда“.

За повече информация: 
https://sf.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=1255

 

Translate »
Skip to content