Учениците от клуб „Програмиране и роботика“ от 121 СУ представиха своя проект „Програмиране на роботи“ по време на Еразъм мобилност в Будапеща

15.05.2024г.

Двама от младите учители по информатика и информационни технологии на 121 СУ „Георги Измирлиев“,  Челси Соколова и Габриел Пиличев, заедно с 12 ученици от клуба по програмиране и роботика участваха в проект “Young Researchers of Naturals Sciences” (YRoNS) на програма Еразъм+, който се проведе между 22 и 27 април 2024г. в училище Eötvös József, Будапеща.

Програмата е изцяло финансирана със средствата на европейската образователна програма Еразъм+.

Темата на училищната конференция бе „Комуникация“, на която учениците от различни държави представиха презентации на различни теми, в които споделиха своите изследвания и анализи.

Участниците от България, които участват в клуб „Програмиране и роботика“ от 121 СУ, представиха своя проект „Програмиране на роботи“. Учениците демонстрираха управление на някои от роботите използвани в STEM обучението в 121 СУ. Обясниха техните функции и възможности.

В рамките на Програмата бе организирана игрова сесия за всички участници, която допълни лекциите и допринесе за развитието на тяхната креативност, комуникативност, инициативност, умения за работа в екип, толерантност и емпатия.

Едно от най-вълнуващите преживявания бе посещението на „Edu&Fun STEM център“. Учениците имаха възможност да се впуснат в интерактивни експерименти и дейности за приложението на науката и технологиите в реалния свят.

Участниците се насладиха на културна програма в Будапеща като посетиха забележителности и се запознаха с местната култура и традиции. Програмата на проведената мобилност не само обогати българските учители и ученици с нови знания и умения, но и ги насърчи да изграждат трайни приятелства и партньорства.

Translate »
Skip to content