Учениците от ГПЧЕ „Симеон Радев“, гр. Перник посетиха училище Ганди в гр. Нарни, Италия по програма Еразъм+

14.05.2024г.

В периода 22 – 28 април 2024 г. група ученици от ГПЧЕ „Симеон Радев“, град Перник, ръководена от Виолета Вълчева-Славчева – старши  учител по биология и химия на български и на немски език, и Любка Дамянова – старши учител по френски език и психология и логика на френски език, участва в ученическа мобилност по Програма Erasmus+.

Дейността е осъществена в изпълнение на Договор за сътрудничество с Национален STEM център София по проект 2023-1-BG01-KA121-SCH-000125798.

Ключово действие 1: Мобилност на ученици и членове на персонала в училищното образование. Мобилността се проведе в гр. Нарни/Терни  (регион Умбрия), Италия, в изпълнение на Партньорско споразумение с Istituto di istruzione superiore GANDHI в Нарни, като приемаща организация.

Участниците в мобилността се запознаха с историята и дейността на училището, разгледаха различните кабинети и лаборатории, както и библиотеката и двата физкултурни салона, подобни на големи спортни зали. Учениците от ГПЧЕ „Симеон Радев“ представиха училището си в презентация на английски език, раздадоха брошури за гимназията на английски език , след което показаха и филма, изработен по иновативния предмет Медии и комуникация, и представящ по атрактивен начин Международния фестивал на маскарадните игри в Перник. Филмът е на френски със субтитри на английски език. В него участват петима ученици от настоящата ученическа мобилност. Представен е пред италианските ученици, изучаващи горепосочените два езика. Последваха много въпроси, насочени главно към сравняване на двете образователни сиSTEMи, българската и италианската, към начина на живот, традиции, интереси, известни личности. След това участниците в мобилността наблюдаваха лабораторни STEM уроци по химия: извличане на ДНК от киви и участваха в учебна евакуация.

В следващите дни от мобилността участниците в мобилността присъстваха и участваха активно и с интерес  в лабораторни STEM уроци в три физични направления:

  • Електростатика – експеримент с електростатична машина
  • Механика – първи закон на Нютон
  • Светлина – дифракция и дисперсия

В деня на свободата – национален празник на Италия – участниците в мобилността посетиха Cascata delle Marmore (Каската деле Марморе) – създаден от римляните  през III век пр.н.е., тристепенен изкуствен водопад, най-високият в света със своите 165 метра. По време на празници се освобождава допълнително количество вода, за да имат възможност туристите да се насладят на водопада в пълния му блясък.

В последния ден от мобилността учениците участваха в STEM урок по физика за звука, демонстрация на звуци с различна честота и междупредметна връзка с музиката (музикалният инструмент пиано, както и композиторите Моцарт и Бах). Последва STEM урок по биология и химия и лабораторни упражнения: растеж на бактериална култура, микроскопско наблюдение на различните колонии бактерии. Учениците, както и преподавателят по биология и химия Виолета Вълчева-Славчева, участваха активно и с голям интерес, разпределени в няколко групи.  Осъществи се ползотворен обмен на добри  практики.

Преди да отпътуват за България, учениците посетиха вечния град Рим: Colosseo( Колизеумът), Fontana di Trevi (Фонтанът ди Треви), Испанските стълби, Vaticano (Ватикана).

Translate »
Skip to content