Процедурата за Създаване на Национален и на регионални STEM центрове е открита

12.01.2023г.

 

Изпълнителна агенция „Програма за образование“ откри процедура „Създаване на Национален и на регионални STEM центрове“ по проект „STEM центрове и иновации в образованието“ от НПВУ.

За постигане на целите на процедурата ще бъде изграден Национален STEM Център, който ще бъде основното звено за професионално развитие за учителите в областта на науката, технологиите, инженерството и математиката. Целта на Центъра ще бъде да подпомага и консултира изграждането и развитието на STEM среда във всяко българско училище, като създава модел за учене, квалификация, работа с научноизследователски методи и инструменти. В тясно сътрудничество с училищните STEM центрове, Центърът ще гарантира обмена на добри практики между всички тях и ще създава полезни взаимодействия, включително мобилност на учители, за да се гарантира, че той постига максимално въздействие върху образованието и има приобщаващ подход към всяко едно училище в цялата страна.

В допълнение, към Националния STEM Център ще се създадат 3 регионални STEM центъра. Регионалните STEM центрове ще подпомагат Националния STEM център, като осигуряват условия за организиране и провеждане на конгреси, конференции, семинари, пленери и обучение на учители, педагогически специалисти и други, както и на подготовка на деца и ученици за участие в национални и международни олимпиади, състезания, конкурси, пленери и други форми на занимания по интереси. Регионалните STEM центрове ще бъдат изградени върху съществуващи ученически бази – Национален детски комплекс с. Ястребино, Национален детски екологичен комплекс с. Ковачевци и в гр. Хисаря, с което се създават предпоставки за припознаване на тези комплекси и устойчивост на инициатива в националната училищна мрежа. Разпределянето на занятията и ресурсите в различни области ще позволи и по-добър обхват и достъп до новоизградените центрове за ученици, учители, деца и родители, вкл. на уязвими групи и роми.

Повече информация можете да получите тук.

 

Translate »
Skip to content