Проведено обучение за попълване и подаване на формуляри за кандидатстване по процедура „Училищна STEM среда“ в ИСУН

08.07.2023г.

На 5 юли 2023г. в онлайн среда се проведе обучение за попълване и подаване на формуляр за кандидатстване по процедура „Училищна STEM среда“ в Информационната система за Механизма (ИСУН). Целта на програмата е да подпомогне разработването на интегрирана учебна среда от ново поколение, която да поощри и подкрепи образователните иновации в обучението и преподаването в сферата на STEM науките.

Процедурата „Училищна STEM среда“ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз, от Механизма за възстановяване и устойчивост. Общият размер на финансирането е 534 335 450 лева.

Над 900 представители на училищата, които ще получат финансиране за изграждане на STEM центрове по Националния план за възстановяване и устойчивост, се включиха в обучението.

Запис на проведеното обучение можете да намерите тук.

Гореща линия: +359 877 797 824

Translate »
Skip to content