Изменение на документи по процедура BG-RRP-1.015 „Училищна STEM среда“

08.08.2023г.

Със Заповед № РД09-1629/31.07.2023 г. на министъра на образованието и науката бяха изменени Списъкът на конкретните крайни получатели и максималният размер на финансирането им, както и Образецът на Концепция за изграждане на училищна STEM среда. Промените спрямо предишния формуляр се предприеха с оглед усъвършенстване на формуляра (добавяне на допълнителни редове, коментари с указания и други технически корекции). Промените са технически и не изменят съдържанието по същество, което означава, че вече подалите Концепция училища НЕ се налага да подават нов формуляр.

Изменени са и крайните срокове за подаване за съгласуване на Концепция за изграждане на училищна STEM среда и за подаване на предложение за изпълнение на инвестиция, както следва:

Краен срок за подаване за съгласуване на Концепция за изграждане на училищна STEM среда – не по-късно от 21 август 2023 г. (процедура BG-RRP-1.017 „Концепция за STEM среда“ в ИСУН);

Краен срок за подаване на предложенията за изпълнение на инвестиции, подписани с КЕП през Информационната система за Механизма ИСУН 2020 – не по-късно от 17,30 часа на 19 октомври 2023 г. (процедура BG-RRP-1.015 „Училищна STEM среда“ в ИСУН).

Translate »
Skip to content