Регионалният STEM център в Хисаря ще има функция на научно-изследователско пространство, осигуряващо равен достъп до съвременно обучение и STEM мислене на уязвими групи, както и ученици с различно ниво на интересни в творческите индустрии и приложните науки; както и на осигуряване на непрекъснат процес за усъвършенстване на умения и практика, свързана с креативност, творчество и предприемачество, приложно програмиране и др.
Предвижда се центърът да включва различни видове пространства – зали за обучение по STEM, оборудвани с интерактивен дисплей, преносим компютър, графичен таблет, широкоъгълна уебкамера с висока разделителна способност и високочувствителен микрофон; мобилни лаборатории по: “Природни Науки”, “Зелени технологии и устойчиво развитие”, “Роботика и Кибер-физични системи”, “Дизайн и 3D Прототипиране”,

“Математика и Информатика”; технологии за 3D, виртуална и добавена реалност; интерактивни симулации и др.
Ключова функция ще бъде организирането на занимания през учебните ваканция, летни школи и семинари, включително международни с цел оптимизиране на участието в обмен на добри практики, както и в програма Еразъм +.
За пълното възстановяване на базата са заложени средства в Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).
Към момента комплексът е затворен за модернизация на материалната база, която се предвижда да приключи най-късно до 2026 г.

Translate »
Skip to content