Започна кандидатстването по национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“

Министерството на образованието и науката обявява старта на национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“. Тя е част от общо 21 национални програми за развитие на образованието, които ще се изпълняват през 2020 г. Целта на програмата е да повиши интереса и мотивацията на учениците в областта на природните науки, технологиите, инженерните науки и математиката, […]