Новини

Отворена е системата за кандидатстване на втори етап по НП „Изграждане на училищна STEM среда”

Онлайн системата за кандидатстване на втори етап по национална програма  „Изграждане на училищна STEM среда” е вече отворена. Всички училища, които успешно преминаха през първия етап на подбор, могат кандидатстват за одобрение на проектите си на етап 2 до 23:59 ч. на 22.07.2020 г. В рамките на втория етап от процеса на кандидатстване от училищата […]

Публикувани са резултатите от кандидатстването на първи етап по НП „Изграждане на училищна STEM среда“

Публикуван е списъкът с училищата, успешно преминали през първия етап на кандидатстване по НП „Изграждане на училищна STEM среда“ . Училищата, одобрени да кандидатстват на втория етап са общо 262. Сред тях кандидатствалите с проект в голямата категория са 115, а в малката категория – 147. – Голяма категория (до 300 000 лв.) – за училища […]

Приключване процеса по кандидатстване

Във връзка с постъпила информация от няколко училища, които поради различни технически причини са стартирали, но не успели да довършат процеса по кандидатстване, предоставяме възможност в петък (12.06.2020г.) от 12:00 до 16:00 часа същите да подадат формуляра за кандидатстването си.

Приключи кандидатстването по национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“

На 01.06.2020 г. приключи кандидатстването по национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“. Училища от цялата страна подадоха своите проектни предложения за създаването на училищни STEM центрове. Пълният списък с училищата, кандидатствали за финансиране по програмата, е публикуван на stem.mon.bg. До 20:00 ч. на 15 юни 2020 г. се провежда анкетно допитване относно програмата и […]

Проведе се втори уебинар за кандидатите по НП „Изграждане на училищна STEM среда”

На 21.05.2020 г.  се проведе втори информационен уебинар в подкрепа на кандидатите по национална програма „Изграждане на училищна STEM среда”. Уебинарът имаше за цел кандидатите по програмата да получат подкрепа и конкретни насоки от специалисти в хода на планиране на проектните предложения. Той даде възможност на училищните екипи, които вече разработват своята концепция за училищен […]

Информационен уебинар за кандидатите по национална програма „Изграждане на училищна STEM среда” на 18.05.2020 г.

На 18.05.2020 г. от 17:30 ч. ще се проведе информационен уебинар в подкрепа на училищата кандидати по национална програма „Изграждане на училищна STEM среда”. Той има за цел да запознае училищните екипи със същността и целите на програмата, както и с условията и възможностите за кандидатстване по нея. Уебинарът ще постави фокус върху първоначалните стъпки […]

Започна кандидатстването по национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“

Министерството на образованието и науката обявява старта на национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“. Тя е част от общо 21 национални програми за развитие на образованието, които ще се изпълняват през 2020 г. Целта на програмата е да повиши интереса и мотивацията на учениците в областта на природните науки, технологиите, инженерните науки и математиката, […]