На вниманието на всички училища получили финансова подкрепа от Министерство на образованието и науката по НП “Изграждане на училищна STEM среда”

Уважаеми колеги,

Училищата, които са получили финансова подкрепа от Министерство на образованието и науката, по Националната програма „Изграждане на училищна STEM среда“ за изграждане на STEM центрове по Дейност I и Дейност II следва да предприемат необходимите действия по изграждане на STEM центровете, свързани с:

  • Сключване на договори за строително-ремонтни работи, при спазване на процедурите, определени в Закона за обществените поръчки;
  • Закупуване на обзавеждане и оборудване, при спазване на процедурите, определени в Закона за обществените поръчки;
  • Провеждане на обучения на учителите, за работа в STEM среда;
  • Др. дейности, съпътстващи изграждането на STEM центровете;

Екипът на НП „Изграждане на училищна STEM среда“ Ви приканва, при възможност, дейностите по изграждането на STEM центровете да започнат в най-кратки срокове.

На вниманието на всички училища получили финансова подкрепа от Министерство на образованието и науката по НП “Изграждане на училищна STEM среда”