Приключи оценяването на проектни предложение по НП „Изграждане на училищна STEM среда“

Уважаеми колеги,
директори на училища,

Благодарим ви за усилията, за идеите и за участието в Националната програма „Изграждане на училищна STEM среда“.

Списък на училищата, които ще получават финансова и организационна подкрепа от Министерство на образованието и науката може да откриете, както следва:

  • За голяма категория – тук
  • За малка категория – тук
    (списъците са подредени по азбучен ред на област, община и населено място)

Министерството на образованието и науката ще продължи да подкрепя и да финансира проектите, които преминаха първия етап на класиране през следващите месеци на предстоящата учебна година. Предстоят промени в Националната програма, които да позволят финансирането на всички проекти, преминали първи етап на оценяване.

За целта няма да бъде необходимо повторно кандидатстване чрез внасяне на документи в МОН.

Ще ви информираме за процеса своевременно.

Екип на НП „Изграждане на училищна STEM среда“

Приключи оценяването на проектни предложение по НП „Изграждане на училищна STEM среда“