Графици за провеждане на онлайн събеседвания за проектни предложения от “Голяма категория”

Графикът за провеждане на онлайн събеседвания на проектните предложения от голямата категория пред оценителите в рамките на етап 2 е вече на разположение на училищата. Можете да видите и свалите графиците тук:
– Училища:
График 27.07.2020
График 28.07.2020
График 29.07.2020

– Оценителна комисия
График 27.07.2020
График 28.07.2020
График 29.07.2020

Адреси за достъп до онлайн срещите ще бъдат публикувани в платформата за кандидатстване (https://np.mon.bg/), над подаденото от вас проектно предложение.

Технически лица:
За първа група – Наталия Митева (жури и техническо лице), [email protected], 0895770892

За втора група – Ваня Карабашева – [email protected], 0879282897

За трета група – Борис Шейнин [email protected], 0889882410

За четвърта група – Александра Мирчева (техническо лице), [email protected], 0899510520

За пета група – Златка Димитрова (техническо лице), [email protected], 0895888892

За шеста група – Росен Манасиев- r. [email protected]. bg, 0888902646


Графици за провеждане на онлайн събеседвания за проектни предложения от “Голяма категория”