Отворена е системата за кандидатстване на втори етап по НП „Изграждане на училищна STEM среда”

Онлайн системата за кандидатстване на втори етап по национална програма  „Изграждане на училищна STEM среда” е вече отворена. Всички училища, които успешно преминаха през първия етап на подбор, могат кандидатстват за одобрение на проектите си на етап 2 до 23:59 ч. на 22.07.2020 г.

В рамките на втория етап от процеса на кандидатстване от училищата се очаква да допълнят проектните си идеи. Те ще имат възможност да предоставят повече детайли за всички аспекти от израждането на STEM центъра като: архитектурна среда и технологии, учебно съдържание, методи на преподаване, организация и управление на учебните процеси и други. В подкрепа на кандидатите по програмата на Фейсбук страницата на програмата са публикувани видео насоки за попълване на формуляра за кандидатстване на етап 2.

Към вече подробно описаната концепция за училищния STEM център кандидатите задължително следва да приложат и детайлно разписан бюджет. Бланката за бюджета, както и насоки за неговото попълване са достъпни на уебсайта на програмата в раздел „Насоки за кандидатстване“. Насоките за попълване на бюджета са публикувани и във видео формат на Фейсбук страницата на програмата.

Друго задължително изискване е кандидатите да приложат и архитектурен план на училищния STEM център. Полезна информация за разработването на архитектурния план е публикувана в Насоки за физическа среда“ на интернет страницата на програмата.

Училищата, кандидатстващи на втори етап, имат възможност да приложат и други незадължителни документи, с които да подкрепят проектите си (напр. допълнителни визуализации на STEM центъра). Кандидатите могат да прикевпят до 5 допълнителни документа.

Екипът на националната програма е на разположение да отговаря на запитвания на контактите, посочени на уебсайта на програмата, по имейл на [email protected], както и чрез Фейсбук страницата на програмата.

Актуална информация за процеса на кандидатстване на втори етап се публикува на уебсайта и на Фейсбук страницата на програмата.

Отворена е системата за кандидатстване на втори етап по НП „Изграждане на училищна STEM среда”