Публикувани са резултатите от кандидатстването на първи етап по НП „Изграждане на училищна STEM среда“

Публикуван е списъкът с училищата, успешно преминали през първия етап на кандидатстване по НП „Изграждане на училищна STEM среда“ . Училищата, одобрени да кандидатстват на втория етап са общо 262. Сред тях кандидатствалите с проект в голямата категория са 115, а в малката категория – 147.

– Голяма категория (до 300 000 лв.) – за училища с над 300 ученици – списък
– Малка категория (до 50 000 лв.) – за училище с под 300 ученици или за училища с над 300 ученици, в които вече функционира съвременен STEM център – списък

Общо 546 училища подадоха своите проекти за училищни STEM центрове на първия етап от кандидатстването по програмата. Всички те представиха ценни идеи и демонстрираха вдъхновение, професионализъм и желание за дългосрочно развитие на STEM обучение в училище. Проектните предложения бяха оценени от специално сформирана комисия. В нея взеха участие експерти от Министерството на образованието и науката и специалисти с експертиза в иновациите в образованието, в технологичните индустрии, ИКТ, природните и точните науки.

Процесът на оценяване се проведе в съответствие с приетите Правила за оценяване на проектни предложения по Дейност I и Дейност II от национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“.

В хода на първия етап от кандидатстването в подкрепа на училищата бяха осигурени подробни материали и насоки за разработване на проектните предложения за училищните STEM центрове. Бяха проведени два информационни уебинара, в които се включиха експерти от Министерството на образованието и науката, архитекти, специалисти по образователни технологии и по изграждане на учебна среда с фокус върху STEM.

Актуална информация за началото на процеса по кандидатстване на втория етап от програмата ще бъде публикувана на уебсайта на програмата, както и на страницата на националната програма във Фейсбук.Публикувани са резултатите от кандидатстването на първи етап по НП „Изграждане на училищна STEM среда“