Окончателен списък на кандидатствалите за финансиране училища