Приключване процеса по кандидатстване

Във връзка с постъпила информация от няколко училища, които поради различни технически причини са стартирали, но не успели да довършат процеса по кандидатстване, предоставяме възможност в петък (12.06.2020г.) от 12:00 до 16:00 часа същите да подадат формуляра за кандидатстването си.

Приключване процеса по кандидатстване