Приключи кандидатстването по национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“

На 01.06.2020 г. приключи кандидатстването по национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“. Училища от цялата страна подадоха своите проектни предложения за създаването на училищни STEM центрове. Пълният списък с училищата, кандидатствали за финансиране по програмата, е публикуван на stem.mon.bg.

До 20:00 ч. на 15 юни 2020 г. се провежда анкетно допитване относно програмата и процеса на кандидатстване. Всички училища, както и училищни настоятелства, граждански организации и бизнес партньори на училищата могат да споделят обратна връзка по програмата.

Проектните предложения, подадени на етап 1, ще бъдат оценявани от специално сформирана комисия. В нея ще вземат участие експерти от Министерството на образованието и науката и специалисти с експертиза в иновациите в образованието, в технологичните индустрии, ИКТ, природните и точните науки.

До края на месец юни ще бъдат обявени училищата, одобрени за втори етап от кандидатстването по програмата. За целите на процеса на оценяване на кандидатурите са приети Правила за оценяване на проектни предложения по Дейност I и Дейност II от национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“. Правилата са публикувани на интернет страницата на програмата.

В хода на първия етап от кандидатстването в подкрепа на училищата бяха осигурени подробни материали и насоки за разработване на проектните предложения за училищните STEM центрове. Бяха проведени два информационни уебинара, в които се включиха експерти от Министерството на образованието и науката, архитекти, специалисти по образователни технологии и по изграждане на учебна среда с фокус върху STEM.

Актуална информация за програмата и за резултатите от кандидатстването на етап 1 ще  бъде публикувана на уебсайта на програмата, както и на страницата на националната програма във Фейсбук.

Приключи кандидатстването по национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“