Проведе се втори уебинар за кандидатите по НП „Изграждане на училищна STEM среда”

На 21.05.2020 г.  се проведе втори информационен уебинар в подкрепа на кандидатите по национална програма „Изграждане на училищна STEM среда”.

Уебинарът имаше за цел кандидатите по програмата да получат подкрепа и конкретни насоки от специалисти в хода на планиране на проектните предложения. Той даде възможност на училищните екипи, които вече разработват своята концепция за училищен STEM център, да получат отговор на конкретни въпроси си, касаещи архитектурната среда, учебното съдържание и технологиите и методите на преподаване.

Събитието се проведе във формат „въпроси и отговори”. На въпросите на аудиторията отговаряха специалисти по образователни технологии, архитекти с опит в изграждането на училищна STEM среда и учител с опит в прилагането на интегриран подход в STEM обучението.

Участници в уебинара бяха:

Арх. Делчо Делчев – специалист по технологии и изграждане на STEM центрове;

Ивайло Бонев – специалист по учебно съдържание и технологии;

Розалия Димкова, учител по Биология в СУ „Вела Благоева”, гр. Велико Търново;

Арх. Виолетка Славова – архитект с опит в проектирането на училищни центрове;

Арх. Мария Стайнова – архитект с опит в проектирането на училищни центрове.

Модератори на събитието бяха:

Борис Шейнин – държавен експерт в дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа”, Министерство на образованието и науката

Александра Мирчева – експерт към НП „Изграждане на училищна STEM среда”

По време на живото излъчване уебинарът беше гледан от повече от 1770 души. Може да изгледате целия запис на събитието на страницата на програмата във Фейсбук.

Специалистите, които участваха в събитието успяха да споделят ценен опит и съвети от своята практика и отговориха на почти всички въпроси на аудиторията. Много училища търсеха съвет  както за конкретните изисквания за оформянето на физическата среда, така и за управлението на STEM центъра, методите на преподаване, с ролята на директора да обедини учителите, учениците и общността около обща визия за училищния STEM център. Имаше и голям интерес към различните възможности за съвместна работа с организации, компании и асоциации на бизнеса в България. Отговорите на всички въпроси, зададени от аудиторията, можете да откриете на Фейсбук страницата на програмата.

Проведе се втори уебинар за кандидатите по НП „Изграждане на училищна STEM среда”