Информационен уебинар за кандидатите по национална програма „Изграждане на училищна STEM среда” на 18.05.2020 г.

На 18.05.2020 г. от 17:30 ч. ще се проведе информационен уебинар в подкрепа на училищата кандидати по национална програма „Изграждане на училищна STEM среда”.

Той има за цел да запознае училищните екипи със същността и целите на програмата, както и с условията и възможностите за кандидатстване по нея. Уебинарът ще постави фокус върху първоначалните стъпки от изграждането на концепцията за STEM центъра, вкл. от гледна точка на архитектурна среда, учебно съдържание и технологии. Целта е училищата кандидати да бъдат подкрепени с допълнителни насоки от експерти и да получат отговори на въпроси, свързани с първите стъпки от подготовка на проектните предложения.

В уебинара ще вземат участие представител на Министерството на образованието и науката и експерти с опит в създаването на училищна STEM среда. Той ще се излъчва на живо на Фейсбук страницата на националната програмата. Аудиторията ще има възможност да зададе своите въпроси към участниците чрез коментари под видеото.

В уебинара ще участват:

Наталия Михалевска – директор на Дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа” в Министерство на образованието и науката;

Арх. Пенка Станчева – архитект с опит в проектирането на училищни центрове;

Венелин Николов – специалист по образователни технологии и ръководител на извънкласна дейност „Роботика“ в ОУ „Васил Левски”, гр. Разград.

Модератор: Наталия Митева, програмен директор „Добро образование и работни умения“ във Фондация „Америка за България“.

За актуална информация за провеждането на събитието, следете страницата на събитието и на националната програма във Фейсбук.

Информационен уебинар за кандидатите по национална програма „Изграждане на училищна STEM среда” на 18.05.2020 г.