Започна кандидатстването по национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“

Министерството на образованието и науката обявява старта на национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“. Тя е част от общо 21 национални програми за развитие на образованието, които ще се изпълняват през 2020 г. Целта на програмата е да повиши интереса и мотивацията на учениците в областта на природните науки, технологиите, инженерните науки и математиката, като подкрепи създаването на училищни центрове с фокус върху STEM.

Общият бюджет на програмата възлиза на 20 000 000 лв. С тях ще се финансира изграждането на до 150 училищни STEM центрове. Допустими кандидати са всички държавни и общински училища, които се намират на територията на Република България.

Училищата могат да кандидатстват за финансиране на проект за училищен STEM център в две категории:

  • В голямата категория ще бъдат финансирани 50 проекта на стойност до 300 000 лв. За нея могат да кандидатстват училища с 300 или повече ученици, които не разполагат с вече изграден училищен STEM център.
  • В малката категория ще се финансират 100 проекта на стойност до 50 000 лв. Тя е насочена към училища с по-малко от 300 ученици, както и към училища с повече от 300 ученици, в които вече функционира изграден STEM център.

В рамките на програмата училищата могат да кандидатстват за създаване на различни видове STEM центрове като: център за млади изследователи, център за технологии в креативните индустрии, изследователски лаборатории, технологични работилници, класна стая за креативни дигитални създатели и други. Обучението в центровете ще насърчи учениците да бъдат активни, да учат чрез преживяване, да създават модели и решения на проблеми от реалността, да проявяват творчество и инициативност.

По програмата се кандидатства през специално разработена за целта платформа – https://stem.mon.bg/. На нея се намират и всички необходими документи, материали и ресурси с информация за условията за кандидатстване и насоките за планиране и реализиране на проектите. Крайният срок за кандидатстване е 23:59 ч. на 1 юни 2020 г.  

Актуална информация за изпълнението на програмата ще бъде публикувана на интернет страницата, както и на страницата на програмата във Фейсбук. Можете да задавате въпроси относно програмата през интернет страницата или по имейл на [email protected].

Училищата кандидати могат да се включат в информационен уебинар, който изяснява условията на финансиране и изпълнение на проектите. Уебинарът ще се проведе на 18 май 2020 г. (понеделник) от 17:30 – 19:00 ч., участието в него е безплатно и се осъществява през страницата на програмата във Фейсбук.

Започна кандидатстването по национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“