Подписан е Договорът за изграждане на Националния и Регионалните STEM центрове

19.04.2023г.

На 19 април 2023 г. официално бе подписан Договорът за изграждане на Национален и три Регионални STEM центъра между Изпълнителна агенция „Програма за образование“ и Национален STEM център. Проектът е на стойност 37 млн. лева и се финансира по Компонент 1 „Образование и умения“, Инвестиция 1 (C1.I1) „STEM центрове и иновации в образованието“ от Националния план за възстановяване и устойчивост. Срокът за изпълнение на инвестицията е до 31.05.2026 г.

Проектът предвижда изграждане на Национален STEM център с пет лаборатории на световно ниво в направленията „Природни науки“, „Математика и информатика“, „Роботика и кибер-физични системи“, „Зелени технологии и устойчиво развитие“, „Дизайн и 3D прототипиране“, както и на три Регионални STEM центъра, за които се предвижда модернизиране на съществуващите ученически бези – Национален детски комплекс с. Ястребино, Национален детски екологичен комплекс, с. Ковачевци и в гр. Хисаря. Те ще осигурят нужните условия за организиране и провеждане на конгреси, конференции, семинари, пленери и обучение на учители, педагогически специалисти и други, както и на подготовка на деца и ученици за участие в национални и международни олимпиади, състезания, конкурси, пленери и други форми на занимания по интереси.

Националният STEM Център към Министерство на образованието и науката е основен доставчик на професионално развитие за учителите в областта на науката, технологиите, инженерството и математиката. Центърът координира, подпомага и консултира изграждането и развитието на STEM среда във всяко българско училище, като създава модел за учене, квалификация, работа с научноизследователски методи и инструменти. Дейностите на Центъра имат за цел да изведат българското образование в международните класации за образование и постижения в STEM и да дадат възможност на всички млади хора за мотивация и кариерно развитие в областта.


Гореща линия: +359 877 797 824

Translate »
Skip to content